top of page
  • Zdjęcie autoraPolska Szkola na Jersey

Artykuły w Jersey Evening Post / our School in JEP

Zaktualizowano: 8 lis 2019

Polska Szkoła Przedmiotów Ojczystych od początku istnienia była i jest szkołą społeczną...

The Polish School of Native Subjects has always been a social school ...

Polska Szkoła Przedmiotów Ojczystych od początku istnienia była i jest szkołą społeczną. W efekcie ciężkiej pracy Grona Pedagogicznego, Rady Rodziców i dyrektor Moniki Pal wiele uroczystości, pikników dla dzieci i innych imprez okolicznościowych stało się dużym wydarzeniem społecznym na Jersey. Imprezy były nie tylko licznie odwiedzane przez polską społeczność, ale również przychodziły do nas rodziny z innych narodowości. O szkole z chęcią rozpisywała się gazeta Jersey Evening Post, co nadaje szkole szczególne znaczenie w życiu publicznym Polonii na Jersey.  Szkoła istnieje, działa i ma wiele nowych projektów do zaoferowania. Zapraszamy!


The Polish School of Native Subjects has always been a social school. As a result of the hard work of the Teaching Staff, the Parent Board and the director of Monika Pal, many celebrations, picnics for children and other special events have become a major social event in Jersey. The events were not only frequently visited by the Polish community, but also families from other nationalities came to us. The school was gladly published about the Jersey Evening Post, which gives the school particular significance in the public life of Polonia in Jersey. The school exists, operates and has many new projects to offer.

Welcome!


“Imprezy były nie tylko licznie odwiedzane przez polską społeczność, ale również przychodziły do nas rodziny z innych narodowości.”
"Events were not only frequently visited by the Polish community, but also families from other nationalities came to us."
49 wyświetleń

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page